PUBLIKOHET RISHIKIMI I ILAC P15   ILAC P15: 05/2020 Aplikimi  i ISO / IEC 17020: 2012 për Akreditimin e Organeve të Inspektimit është publikuar dhe është në dispozicion ne linkun:  https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-policy-series/