Njoftim mbi proceduren e aplikimit online per akreditim

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit, njofton te gjithe te interesuarit per riakreditim, zgjerim, reduktim ose per aplikim fillestar qe te aplikojne online ne platformen  https://akreditim.dpa.gov.al/

Sistemi i Informatizimit te Akreditimit u zhvillua per t’ju ardhur ne ndihme OVK-ve, me qellim lehtesimin e procedures se akreditimit. Ai mund te aksesohet duke klikuar mbi “Akreditimi Online”, i cili gjendet ne krye te faqes sone web. Aplikimi me ane te ketij sistemi eshte ekuivalent me menyren sesi procedohet ne raste te tilla ne vendet e Bashkimit Europian.