Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për kufizimet që pandemia e Coronavirus po vendos në bizneset tona dhe jetën personale. Por, edhe gjatë kësaj kohe, mbetet e rëndësishme të mos