Në kuadër të përmirësimit të vazhdueshem të sistemit të menaxhimit të saj, DPA ka rishikuar së fundi 10 Politika të saj.  Ndryshimet më të rëndësishme kanë ndodhur në politikat DA-PO-005, DA-PO-007