Thirrje per vleresues dhe eksperte teknik prane DPA

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit, fton te gjithe te interesuarit qe zoterojne njohuri rreth standardeve te meposhtme, te aplikojne prane insitucionit tone per vleresues dhe eksperte teknike sipas fushave te meposhtme:

 

ISO 9001    per kodet EA 11 (Nuclear Fuel) dhe EA 21 Aerospace

ISO 14001  per kodet EA 11 dhe EA 21

ISO 45001  per kodet EA 6, 10; 11; 15; 20; 21; 22; 25; 26; 32; 36

ISO 50001  per kategorite: industria e rende, miniera dhe agrikultura

ISO 22000   per A1, A2; B1;B2; CI; CIII; D I; D II; GI; GII; H;I;J;K

ISO 22301

ISO 13485