Thirrje për trajnim

DPA njofton të gjithë të interesuarit që në datat 14-15 Nëntor do të organizojë trajnim për standardin SSH EN ISO/IEC 17020:2012, dhe në datat 21-22 Nëntor një trajnim tjetër për standardin S SH EN ISO/IEC 17025:2006. Numri minimal i pjesemarrjes do te jete jo me pak se 15 persona dhe jo me shume se 25 persona.Duke ju falenderuar për vemendjen jeni të lutur që të drejtoni kërkesen tuaj në adresën e emailit: info@dpa.gov.al