Në kuadër të përmirësimit të vazhdueshem të sistemit të menaxhimit të saj, DPA ka rishikuar së fundi 10 Politika të saj.  Ndryshimet më të rëndësishme kanë ndodhur në politikat DA-PO-005, DA-PO-007

Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për kufizimet që pandemia e Coronavirus po vendos në bizneset tona dhe jetën personale. Por, edhe gjatë kësaj kohe, mbetet e rëndësishme të mos